fredag, mars 23, 2018

Skolbibliotek i Världsklass för femte gången!

Tårta i Backaskoans personalrum för att fira Skolbibliotek i världsklass 2018                          Foto: Anna Barjosef

Idag har fackförbundet DIK offentliggjort vilka skolor som tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass för 2018.

Backaskolan är med på listan för femte gången.

Såhär skriver DIK om priset:

"2018 års utmärkelse Skolbibliotek i Världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete. Det vill säga att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå, och ibland på kommunal nivå. Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och till att underlätta för att uppfylla målen.
Med ett sådant kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet dessutom förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och ett säkerställande av likvärdighet.

Det är naturligtvis fortfarande viktigt att ha ett väl förankrat arbete med medie- och informationskunnighet i verksamheten. Det läsfrämjande arbetet är lika viktigt, matchat mot det nya medielandskapet. Båda ska grunda sig i en samstämmighet med kurs- och läroplaner.

Bibliotekarien i en verksamhet som får utmärkelsen arbetar mycket nära sina lärarkollegor, men kan också driva skolbiblioteksspecifika frågor."


Se mer om utmärkelsen och hela listan på DIK:s hemsida

Även våra grannskolor Fäladsskolan (åk 4-5) och Fäladsgården (åk 6-9) på Norra Fäladen har återigen fått utmärkelsen, och det finns fler Lundaskolor med på listan. Jätteroligt!

Du som är nyfiken på Backaskolans biblioteksverksamhet hittar en hel del här på bloggen, samt på skolbibliotekets hemsida.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar