tisdag, maj 24, 2011

Dag två på spaning efter skolbiblioteket i Reggio EmiliaIdag var vi på vårt första studiebesök. Den gruppen jag hamnade i fick åka till en småbarnsförskola som heter Picasso. Det var den andra småbarnsförskolan som startades i Reggio, redan 1975. Förskolan har omstrukturerats flera gånger under årens lopp. Verksamheten präglas av sin fina park och landsbygden runt omkring, som de utforskar med barnen. Italien är i stort sett inte så bra på utomhuspedagogik, menade de. De verkar tillsammans med föräldrar för att värna om grönområdena. Det är flera förskolor som tillsammans arbetar med utomhusmiljön som tema. Picasso har 58 barn i åldern 6-38 månader fördelade på tre avdelningar med tre pedagoger på varje.

På Picasso blev det verkligen hett kring min spaning efter bibliotek. I den långa korridor som löpte genom förskolan hade man ett eget litet lånebibliotek där barnen fick ta hem en bok i ett dygn. I en liten låda fanns en bild av varje lånebok, på en hylla bredvid stod små askar med små klisterlappar med barnens porträtt på. När ett barn tar hem en bok sätter de sitt foto på den aktuella lånebokens lapp. När de lämnat igen den sätter de en liten färgad etikett över sitt foto. Pedagogerna understryker att detta är ett bra sätt för skola och hem att kopplas samman. Böckerna är slitna, nästan alla är exemplar som jag hade gallrat ut på grund av slitage. Likadant med de böcker som stod på en liten frontexponerande hylla på varje avdelning, vissa av dem hade inte ens pärmen kvar. Några nya och fina böcker stod på en hög hylla som barnen inte nådde själva.


Böckerna på förskolan var inte lånade från folkbiblioteket, men köpta via folkbiblioteket på något sätt som jag inte riktigt förstod. Folkbiblioteken erbjuder särskild service till förskolorna i form av att de tar emot små grupper som åker med två pedagoger till Stadsbiblioteket i Reggio och är där hela förmiddagen. Det kan vara både för aktiviteter som organiseras av biblioteket eller så är det pedagogerna som står för programmet. Bibliotekets personal kan också komma ut till förskolan och har ofta med böcker som är kopplade till de projekt de arbetar med.

Vi var strängt förbjudna att fotografera inne på förskolorna, så bilden kommer från Picassos stora fina gröna park.

Inga kommentarer: