torsdag, maj 26, 2011

Skolbiblioteksspaning i Reggio, dag fyra

I dag har det inte framkommit mycket nytt i mitt skolbiblioteksspanande. Dagen har bestått av föreläsning om pedagogisk dokumentation och projektarbete på förmiddagen. Och så nu på eftermiddagen gruppdiskussioner, som nu ska redovisas i en avslutande frågestund med hela auditoriet.

Vi i vår grupp kom att prata en del om frågor; om vikten av att ställa rätt frågor. Pedagogerna i Reggio arbetar mycket med att fråga barnen öppna frågor under själva processen. Men de talade också om vikten av att ställa rätt frågor i ett projekt. Och där kom ju en fråga som stötts och blötts en hel del i skolbiblioteksvärlden upp: vikten av att ställa undersökningsbara frågor. Vår diskussionsgrupp var nog enig om att vi måste bli bättre på det i skolan. Det här är ju inte något nytt i sig, det nya är att vi kan hitta inspiration i Reggio-tänket till det här och att skolbiblioteken kan utvecklas av att skolorna jobbar Reggioinspirerat.

Inga kommentarer: