måndag, augusti 08, 2011

Då var HÖSTEN här

Fast bara i form av höstteminen, än så länge. På mina skolor har förskolelärare, fritidspedagoger och jag startat i dag, så att vi ska ha en dags försprång på lärarna som kommer först i morgon.

Sommaren har varit lång och skön med mycket läsning. Balnd annar har jag läst Maud Hells utmärkta bok Skolbiblioteksutvecklig - skolutveckling, ett måsteläsa för alla som är intresserade av skolbibliotek och de frågor vi nu har att ta i tu med inför implementeringen av Lgr 11. Dessutom har jag läst (en del i) Lgr11 och måste säga att jag tycker att det är en mycket bra bok! Det känns verkligen som en nystart att börja jobba nu i höst med detta utmärkata redskap till grund och vägvisare.

Det här läsåret har vi många spännande projekt på gång. Det ska bli ett läsprojekt med treorna på Lovisa, ett första utkast på den blogg vi kommer att jobba med där kan man tjuvkika på här. Det blir också ett bok-på-rymmen-projekt i samarbete med områdets fritidsklubbar och folkbiblioteket. Men mer om allt det senare. Nu kör vi!!

Inga kommentarer: