fredag, december 12, 2014

Nomineringen till Skolbibliotek i världsklass inne nu!

Nu har rektor Eva och jag skickat in nomineringen till Ett Skolbibliotek i världsklass 2015. Eller det var Eva som skickade in den, men vi hjälptes åt att skriva. Bland mycket annat bra den här utmärkelsen för med sig, kan jag konstatera att det är väldigt bra att då och då sitta ner med sin rektor och prata igenom vad skolbiblioteket gör och ska göra och vad skolbibliotekarien gör och ska göra. Jag har tidigare inte haft någon uttalad arbetsbeskrivning, men en sådan fick min rektor anledning att skriva ihop nu. Så här blev den:

Skollednings uppdrag åt skolbibliotekarien är att verka för att skolbiblioteket ska vara en lärande resurs för elever och pedagoger.
Att skolbiblioteksverksamheten ska vara helt integrerad i skolan. 
Att företräda Backaskolan och synas utåt. En viktig uppgift är att vara en läsambassadör för skolan elever och föräldrar.
Att följa den uppsatta planen för skolbiblioteksverksamheten.

Nu håller vi tummarna för att vi får den eftertraktade rosetten i år igen. Ska det vara nödvändigt att söka varenda år, kan man fråga sig? Ja, ett bra skolbibliotek är en färskvara. Det kan försvinna lika fort som en skolledning byts ut eller som en kommunal indragning klubbas igenom. Det är också det som skiljer DIK's utmärkelse från Årets skolbibliotek. Det finns exempel på Åretskolbibliotek som inte längre platsar i världsklassligan av just den anledningen.

Så hugg tag i din rektor, sök och håll tummarna!!!

Inga kommentarer: