torsdag, mars 19, 2015

Skolbibliotek i världsklass 2015

När jag och rektor Eva Rading ansökte om att bli Skolbibliotek i världsklass tidigare i vår skrev jag ett blogginlägg om varför ett bra skolbibliotek är en färskvara, läs gärna det här. För att bli ett skolbibliotek i världsklass, som nu alltså endast 16 skolbibliotek i Sverige är, ska man uppfylla dessa kriterier enligt DIK:
  • vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverka med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärka elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • ha överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  •  är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  •  ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  •  är navet i den digitala kunskapsskolan! 
De övriga sexton skolorna i Sverige kan man läsa om här. Det är extra glädjande att tre av dessa sexton ligger i Lund, läs artikel i Sydsvenskan från idag om Polhemsskolan som får utmärkelsen för första gången i år.

Vår utmaning på Backaskolan inför kommande läsår är att fortsätta att utveckla vår skolbiblioteksverksamhet, i synnerhet att komma ett steg längre i arbetet med MIK med våra elever.

Inga kommentarer: