fredag, april 07, 2017

Världsklass igen!Idag har vi fått veta att Backaskolan som en av 25 skolor i Sverige har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2017.

Även våra grannskolor Fäladsgården och Fäladsskolan har fått utmärkelsen, och ytterligare tre skolor i Lund.

Mer om hur vi samarbetar kring Backaskolans bibliotek finns att läsa på Backabibliotekets site.

Kriterierna i juryns bedömningsarbete har varit följande
Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

 


2 kommentarer:

helena sa...

Grattis! Ni är så bra!

Monika Staub Halling sa...

Tack Helena :-)