tisdag, oktober 18, 2011

Årets Skolbibliotek!

Norra Fäladens skolområde i Lund utsett till Årets skolbibliotek 2011

Juryns motivering:
Norra Fäladens skolbibliotek har en pedagogisk verksamhet som präglas av ett väl utvecklat samarbete, både inom den egna organisationen och tillsammans med folkbiblioteken i kommunen. De fem skolbiblioteken har en gemensam handlingsplan med konkreta och tydliga mål där läsfrämjande och informationssökning pågår under hela skoltiden. Skolledningens engagemang innebär ett betydande stöd för det långsiktiga arbetet med att utveckla skolbiblioteken. Bibliotekarierna är en naturlig del av skolornas arbetslag och har en central roll i elevernas lärande.

Norra Fäladens modell för samarbete kan vara en inspiration för andra när skollagens intentioner om alla elevers tillgång till skolbibliotek ska fullföljas.

Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset uppmärksamma goda exempel på skolbiblioteksverksamhet i Sverige. Läroplanen förutsätter välutrustade och professionellt bemannade skolbibliotek och den nya skollagen som infördes 2011 för alla skolformer, slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Läs mer på Svenska barnboksinstitutets hemsida!

HURRA! För oss alla som arbetar på Norra Fäladen. Vi ÄR Årets skolbibliotek, TILLSAMMANS!!

2 kommentarer:

Lotta DB sa...

Ja detta är jätteroligt! Hurra för alla våra duktiga elever som fyller biblioteken med liv och glädje!

Klara sa...

Håller med, Lotta! Heja eleverna! Nu förbereder vi oss för prisutdelningen på måndag. Synd att vi inte kan ta med våra bok- och biblioteksråd!!