torsdag, juni 20, 2013

Läsårets sista inlägg...

Nu är ett läsår slut, ett mycket innehållsrikt sådant också. Mycket av det som har hänt kan man läsa om här på bloggen. Nu är alla böcker återlämnade, hela Lovisas bibliotek nerpackat i väntan på flytt till nya lokaler, verksamhetsberättelsen skriven. Nu är det dags för sommarledighet. Innan dess en liten blick framåt.

Lovisa


Under läsåret har skolbiblioteket kunnat ha öppet på lunchrasterna de dagar då det bemannats av skolbibliotekarie. Det har varit mycket populärt bland eleverna och ett önskemål från dem är att få vara på biblioteket alla lunchraster i veckan. För att det ska vara möjligt måste biblioteket bemannas på luncherna av någon annan de dagar då skolbibliotekarien inte är där. Kanske blir det möjligt nästa läsår, då biblioteket kommer att drivas i samarbete med fritidshemmet. Till hösten blir det an annan bibliotekarie än jag som ta vid på Lovisa. Vem är inte ännu fastslaget, men skolan behåller sina 12 timmar bibliotekarie i veckan, trots att man blir en klass mindre, vilket är glädjande.

Det är också en glädjande utveckling att biblioteket inför det nya läsåret får byta lokal till en större. Det blir en rolig utmaning att möblera de två rum som biblioteket nu kommer att förfoga över i Spiran. En risk är att det bli färre spontanbesök när biblioteket förlorar sin centrala placering vid matsalen, å andra sidan finns utrymme för mycket mer samarbete med treorna, som kommer att hålla till i samma hus.

Backa

Till hösten ökar antalet klasser på backa från 12 till 14 och fortsätter därmed den konstanta ökning av antal elever som man haft sedan jag började här. Där för är det glädjande att man kan ta konsekvenserna av detta och utöka antalet bibliotekarietimmar från 18 till 30 och på så vis få ett bemannat bibliotek fem dagar i veckan. Detta kommer att öka servicen till elever och lärare avsevärt. Jag hoppas att skolbiblioteket ska kunna återuppta en del traditioner som vi tappat de senaste åren, så som att fira världsbokdagen och internationella skolbiblioteksdagen, men även jobba med nya spännande projekt. Dessutom är det ett mål för skolbiblioteket att vara mer närvarande i fler teman i klasserna på skolan.

Glad sommar till alla läsare, vi ses igen i augusti. Och glöm inte: den som vill ha sommarläsningstips kan ta en titt på BokLus, länk finns här till höger.

Inga kommentarer: