torsdag, september 12, 2013

En egen bokhylla i datorn!

Nu är vi inne på andra vändan med besök i skolbiblioteket för de flesta klasserna. Ettorna som kom tre grupper igår och en i dag har fått bekanta sig med mitt sagoskrin och fått höra sina första saga.

Det som jag också berättar för ettorna när de kommer andra gången är hur de gör när de lämnar tillbaka sina
Ibland får jag hjälp med återlämnandet...
böcker (bara att ställa de m på återlämningsvagnen - många vet redan från f-klassen!) och varför det är så viktigt. Det är nämligen så att, precis som alla böckerna har sin plats i biblioteket, har de även sin egen plats inne i min dator. Dessutom har vi alla som arbetar på Backaskolan vars en egen bokhylla inne i datorn. När någon lånar en bok piper vi den och då hoppar den från bibliotekets bokhylla till den personens bokhylla, inne i datorn. Sedan är den där hela tiden som de har boken, hemma eller på skolan. När man är klar med boken och tar tillbaka den till biblioteket, ska man ställa boken på återlämningsvagnen, så att jag kan pipa boken igen. Då hoppar boken tillbaka från den egna bokhyllan, till bibliotekets bokhylla, innan den sätts ut i bibliotekets hylla i verkligheten.

Ur sagoskrinet fick de höra sagan om Pojken, bocken och ärtåkern, fritt berättad från Sagor att läsa och berätta.

Inga kommentarer: