fredag, november 15, 2013

Varför läser du?

Jag delar ut Barnbokskatalogen i alla klasser som besöker bibblan de här veckorna. Då visar jag Johanna Lindbäcks, Sveriges andra läsambassadör för barn- och unga, förord som handlar om varför hon läser. Hon inleder med orden: "För att bli road, få vara med om något spännande, för att bli kär... eller för att du måste. Varför läser du böcker?" Sen frågar jag eleverna: "Varför läser ni böcker?" Och vilken massa kloka svar jag har fått! För att det är kul är det vanligaste (från bägge könen, obs). Inte en enda har sagt för att jag måste, trots att jag vet att alla dessa elever har läsläxa som de måste läsa. Jag har till och med provocerat dem lite genom att fråga: "Men läsläxan - den måste ni väl läsa?" och fått som svar Då läser jag med min mamma. Läsläxan är rolig.

Andra saker eleverna har sagt är: man får in saker i huvudet av att läsa, man får bättre fantasi av
Barnbokskatalogen 2013
att läsa, man får veta saker när man läser, det är nyttigt att kunna läsa om man vill ha ett bättre jobb när man blir vuxen, det är bra att läsa på kvällen, jag får bättre drömmar av att läsa, man får vara med om spännande saker, man ser saker inne i huvudet när man läser, om man väntar på något är det bra att läsa för då går tiden fortare. Och mycket mer.

På Backa väljer alla elever sin läsläxa själv, tillsammans med en lärare som vet vilken nivå eleven är på. Ibland kommer de in till bibblan med läraren och hämtar böcker, men oftast har läraren lånat in ett litet klassrumsbibliotek från skolbibblan så att de lätt kan välja böcker i klassrummet. Vissa klasser jobbar med läsegrupper, det är de fyra - sex elever som läser samma bok. Då väljer gruppen bok tillsammans, och det kan så klart inte bli den boken varje elev hade önskat varje gång. Men istället får man chansen att diskutera boken med klasskamrater under läsningen, vilket också gör läsningen meningsfull.

Sedan måste jag också försöka förklara det som Johanna Lindbäck anger som främsta orsak till att hon läser, nämligen "för /.../ att bli hittad". Det är ju ett lika knepigt uttryck som att "identifiera sig" med något i boken, men de flesta har nog fattat och hållit med. Det är skönt att känna igen sig.

Inga kommentarer: