måndag, november 09, 2015

Kultur på Backaskolan

På Backaskolan arbetar vi med olika kulturella inslag på flera olika sätt. Vi har slöjdsalar, musiksal, bildateljé, dramasal och skolbibliotek. Alla elever får tillgång till alla verkstäder och ateljéer under sin skoltid här.

Vi arbetar också med en Kulturplan som finansieras med Skapandeskolapengar från Kulturrådet. Den är gemensam för hela Norra Fäladens skolområde och garanterar en likvärdighet för eleverna. Planen tas fram av skolområdets skapandeskolagrupp med utvärderingar från elever och pedagoger som stöd. För Backaskolans del innebär planen att:


  • Förskoleklasserna får en stor musikupplevelse. Det kan vara ett besök på Malmö Symfoniorkester på Malmö Live till exempel
  • Ettorna får en scenkonstupplevelse. Det innebär att de ser till exempel teater eller dans, på skolområdet eller någon annanstans. Detta för- och efterarbetas i klassen för att få en fördjupad upplevelse
  • Tvåorna får en upplevelse inom bildkonst. Det kan till exempel innebära ett besök på Skissernas museum med arbete i den pedagogiska verkstaden där under ledning av deras konstpedagoger.
  • Treorna gör ett fördjupat arbete kring teater. Det innebär samarbete med professionella teaterpedagoger kring en specifik utvald föreställning som eleverna också får se på ”en riktig” teater.
Har ni frågor om kultur på Backaskolan, vänd er till er elevs pedagoger eller till mig som är kulturombud/skapandeskolasamordnare.

Inga kommentarer: