torsdag, december 03, 2015

Källkritik med årskurs tre

Under hösten har jag haft två pass med internetkunskap och källkritik med våra treor.

Första omgången var precis i början av terminen. Då delades klasserna in i tvärgrupper för ett projekt där de skulle studera närmiljön. Jag besökte alla fyra grupperna och vi pratade om vad internet är, tittade på olika webbläsare, sökmotorer och databaser/uppslagsverk. Databaserna vi tittade på var Ne.se, Wikipedia och Wikimini. Det var en intressant jämförelse. I Ne.se stod ingenting om vårt området Norra Fäladen, men det gjorde det i Wikipedia. Dock hittade vi, såsom specialister på området, omgående fel i den texten. Hur kunde det vara fel? För att illustrera hur alla kan skriva ett uppslagsord gjorde vi microartiklar i Wikimini på Lund, Norra Fäladen, Fäladstorget och Backaskolan. Tanken var att eleverna sedan, när de jobbat vidare med sitt närmiljöprojekt, skulle skriva vidare på de artiklarna.

Men som så ofta i skolans värld blir inte saker exakt som man tänkt sig. Tekniken strulade. det gick bara att redigera Wikiminiartiklar i webbläsaren Firefox, den fanns inte på elevernas datorer och det tog tid att få det installerat. Nu har en klass börjat skriva på Wikimini, men eftersom närmiljöprojektet är avslutat skriver de om andra saker. Dock finns microartiklarna kvar på Wikimini, för någon annan att fylla på och arbeta vidare med. Kanske blir det nästa års treor, kanske blir det någon annan skola på Norra Fäladen.

Andra lektionspasset avslutar jag i dagarna och då handlar det om källkritik och trovärdiga källor. Vi har sett UR's Är det sant, första avsnittet. Därefter har vi tittat på några hemsidor gemensamt för att kritiskt granska dem utifrån de fem superfrågorna: vem? vad? varför? hur? när? Med klassen som börjat skriva i Wikimini visade jag också olika exempel på hur man anger källor i en Wikiminiartikel.

Sidorna vi granskade var Barbie, Bionicle och Åsneryds officiella hemsida. Efter avslutet pass får de en snygg skylt med superfrågorna att sätta upp i klassrummet så att de inte ska glömma vad vi pratat om.Inga kommentarer: