torsdag, augusti 23, 2018

Nytt läs-år!


Välkommen in till ett nytt läsår!   Foto: Monika Staub Halling

I torsdags firade vi läsårsstarten med en föreställning av Mikael och Simon från Berätteribolaget, som berättade och spelade sagor för hela skolan ute på skolgården. Och nu är vi igång i Backaskolans olika hus, så även på skolbiblioteket. Precis som tidigare har samtliga klasser en schemalagd bibliotekslektion varannan vecka. Bibliotekslektionerna kan innehålla allt från källkritiksövningar till högläsning, textsamtal och boktips. Och så ser vi förstås till att eleverna får möjlighet att låna böcker, såväl till klassrummet som för sin egen fritidsläsning.

Elever som vill besöka skolbiblioteket utanför lektionstid kan göra det på långa förmiddagsrasten måndag-torsdag. De olika fritidshemmen har dessutom bokat in varsin eftermiddagstid i veckan då fritidspedagoger kan vara i bibliotek för till exempel boksamtal.

Extra roligt är att vi det här läsåret har sjösatt ett gemensamt arbete med våra modersmålslärare, som går under namnet Världsklass.

 Modersmålslärare och "stationära" pedagoger blir vi tillsammans närmare 90 personer!  Foto: Anna-Karin Rhodin
Samtliga modersmålslektioner på Backaskolan ligger kl. 8-9 på fredagar. Nytt från och med i höst är att modersmålslärarna stannar kvar i ytterligare en timme, för att vi ska kunna samla hela skolan och arbeta med
  • berättelser från olika språkområden
  • att vara barn i olika delar av världen
  • vardagsnära ord och fraser på olika språk
  • lekar och sånger från olika språkområden
I åldersblandade grupper kommer eleverna att få delta i stationer enligt ovan och jobba tillsammans under hela höstterminen. Utvärderingen får sedan utvisa hur vi fortsätter under våren.

Som bibliotekarie ingår jag i den pedagoggrupp som förberett stationen om sagor och berättelser. Det är redan nu i planeringsfasen ett givande samarbete mellan oss vuxna. Nu ser vi fram emot den 7 september när vi får sätta igång med eleverna!

/Monika

Inga kommentarer: