måndag, maj 14, 2012

Informationsundervisning med fyrorna

I fredags hade jag infosök med en fyra på Lovisa och sedan fick jag en fråga på twitter om vad jag hade gjort. Det skulle bli lite för långt för att skriva om på twitter, så därför blir det ett inlägg här.

Klassen är på gång med ett medeltidstema. de läser om olika företeelser på medeltiden och skriver olika texter i en särskild temabok. Till faktastöd har de en lärobok, men deras lärare ville att de också skulle få tillgång till lite olika webbresurser. Och där kom jag in. Enligt vår biblioteksplan ska jag i fyran ha: "Utökad informationssökning. LUSKA, sociala medier ex. wikis och bloggar, lite om källor, rep. av skolans OPAC i samband med ämnesarbete. Introduktion till netikett/nätsäkerhet."

Skolans OPAC kändes inte meningsfullt att gå igenom i det här sammanhanget och wikis och bloggar kunde jag inte heller få in, inte heller något om nätsäkerhet. Alltså blev LUSKA och lite om källor kvar. Så det jag gjorde var att först göra en sökning i Google på "medeltiden fakta" för att visa på för- och nackdelarna med Google. Jag tycker det är bra att börja där, eftersom jag vet att det är där de flesta börjar en sökning på nätet. Då kan man också prata lite om Google, vad/vem är Google, varför gör de det de gör? Hur kan det vara gratis? Sedan gick jag vidare till LUSKA som man kan hitta till från skolans hemsida. Där visade jag de länkar vi har om medeltiden på sidan "För yngre elever". Tre stycken, ganska lagom. Sedan skulle jag ha visat Terra Scaniae också, men det låg nere i slutet på förra veckan. Därefter gick vi in på Ne.se, en databas som kommunen abonnerar på (och det förklarar jag också för eleverna, vad det innebär och att de kan komma åt den hemifrån via Folkbiblioteken). På Ne.se söker jag på medeltiden, förklarar fördelen med "enkel text" och hur de hittar på sida och hur de gör en utskriftsvänlig sida. Sist visade jag hur de på enklast möjliga sätt ska göra källhänvisningar.

Som ni ser är det en väldigt teoretisk genomgång, där eleverna bara får se på vad jag gör på storbild. Att det ska vara meningsfullt bygger väldigt mycket på att läraren sedan ger dem tillfälle att använda de resurser jag visat och prova själva.

Inga kommentarer: