tisdag, februari 22, 2022

Torsten Bengtsson på författarbesök i åk 2

 

Inför Torstens besök fick alla tvåorna ett bokprat om hans böcker.

På Backaskolan har vi enats om att varje år boka författarbesök till årskurs 2. Förra året blev det Anna Hansson, som träffade klasserna digitalt. Men i år hade restriktionerna precis hävts i tid så att vi kunde välkomna Torsten Bengtsson på plats, i tvåornas klassrum. Så roligt! Lärarna hade högläst olika SPLEJ-böcker för klasserna, och jag hade vikt en bibliotekslektion åt bokprat om Torstens böcker. Som tur är finns många av dem att läsa digitalt via Polylino, eftersom eleverna blev mycket ivriga att låna och läsa Torstens böcker. Tidigare år skulle jag ha kunnat beställa extra böcker från Skolbibliotekscentralens bokpool för att tillgodose det stora intresset för Torsten Bengtsson-böcker, men poolen har gått i graven och skolbiblioteken får klara sig själva bäst de kan.

Torsten Bengtsson trollbinder Backaskolans tvåor genom att berätta om "spökbåten" som gett honom idén till den senaste SPLEJ-boken.    Foto: Monika Staub Halling

Torsten gjorde succé hos klasserna. Eleverna hade mängder av frågor, och många blev inspirerade att skriva själva. Bland annat berättade Torsten hur han får idéer till nya böcker, hur han granskar fakta till sina böcker, och hur samarbetet med illustratörerna går till. 

Tack för lyckade lektioner, Torsten, och på återseende!

måndag, januari 03, 2022

Gott Nytt År 2022

Aldrig har jag bloggat så lite som den gångna höstterminen. Ändå har det pågått lika mycket verksamhet som alltid kopplat till Backaskolans bibliotek. Även det här läsåret har samtliga klasser en schemalagd bibliotekslektion varannan vecka, vars innehåll följer Norra Fäladens handlingsplan för MIK-undervisning och språkutvecklande/läsfrämjande undervisning. 

Under hösten har vi arbetat med folksagor i årskurs 1, samhället i årskurs 2, och allt från berättande texters uppbyggnad till upphovsrätt och hur bibliotekskatalogen fungerar i årskurs 3. Treorna kommer efter sportlovet få arbeta intensivt med nätvett. I förskoleklassen har vi befäst elevernas biblioteksvanor genom att träna på att lyssna till högläsning och röra sig i bibliotekslokalen. Nu till våren sätter vi igång med ett poesitema utifrån Svenska Akademiens gåvobok "En bro av poesi", innan vi närmar oss ett större arbetsområde om faktatextskrivande och medie- och informationskunnighet. 

Årskurs 1 kommer att få arbeta med temat kroppen och lära sig mer om hur faktaböcker är organiserade och hur man kan jämföra källor. Årskurs 2 ska under en serie bibliotekslektioner få träna på att söka i bibliotekskatalogen och hitta i skolbibliotekets hyllor. Den 15 februari får tvåorna författarbesök Torsten Bengtsson, vilket vi kommer att förbereda med bokprat om Torstens många böcker samt högläsning i klasserna av hans serie SPLEJ.

Höstterminen har innehållit arbetet med två nystartade grupper, dels elevernas biblioteksråd, dels en biblioteksgrupp med vuxenrepresentanter. Båda grupperna träffas en gång i månaden och diskuterar skolbibliotekets verksamhet och fortsatta utveckling. Ett pågående arbete är ett utvärderingspaket om tre enkäter - en som besvaras av elever, en som fylls i av pedagogerna, och en där rektor och skolbibliotekarien sammanfattar och analyserar de två förstnämnda enkäterna samt fyller i ytterligare frågor. Utvärderingspaketet ska byggas in i skolans systematiska kvalitetsarbete och så småningom kunna användas av fler skolor än Backaskolan. 

Ingen liten del av mitt fokus under hösten har gått till två VFU-studenter och en PRAO-elev, som i tur och ordning deltagit i den intensiva vardagen på Backaskolans bibliotek. Det är berikande att handleda studenter och sätta ord på hur skolbiblioteks-"hantverket" går till, och varför jag arbetar som jag gör. Men kanske att bloggandet får mindre utrymme eftersom jag upplever att jag redan befinner mig på metaplanet så pass ofta. 

Den som vill läsa mer om hur skolbibliotek kan organiseras och hur verksamheten kan byggas samman med skolans undervisning kan snart göra det i min och bibliotekariekollegan Maria Heimers bok, "Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen", som kommer ut på Studentlitteratur under våren 2022. 


Inför det nya året är vi många som hoppas på fler steg i rätt riktning när det gäller bättre likvärdighet mellan landets skolbibliotek, och en återuppbyggnad av den centrala skolbiblioteksorganisationen i vår egen kommunen.

Gott Nytt År!

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie
fredag, augusti 27, 2021

Välkomna till läsåret 2021/22!

Backaskolans bibliotek en förmiddag i augusti. 

Morgonsolen lyser in genom bibliotekets fönster och jag har precis sagt hejdå till en grupp ivriga förskoleklasselever som besökt skolbiblioteket för första gången. Terminens första veckor har gått i rasande fart. Vi har försett alla eleverna med låd- eller bänkböcker, fyllt på fritidshemmens läshörnor och klassrummens bokhyllor, och nu har de första bibliotekslektionerna kommit igång. Precis som tidigare år har samtliga klasser en schemalagd 60-minuterslektion varannan vecka, tillsammans med mig och en pedagog. Nu i början av läsåret har hela skolan temat "Du och jag blir vi", så vi börjar med en högläsning och ett kort bokprat på temat vänskap. 

Gången därpå leder vi in bibliotekslektionerna på respektive skolårs aktuella arbetsområde - i årskurs 1 kommer vi till exempel att arbeta med berättande texter kopplat till folksagor, och i årskurs 2 kommer bibliotekslektionerna hänga samman med ett stort arbetsområde om samhället.

På lunchrasterna får de elever som har lust besöka skolbiblioteket på egen hand (på grund av pandemin har vi reserverat en viss veckodag till varje storklass, för att inte blanda elever i onödan). Fritidspedagogerna är dessutom igång med att planera hur olika fritidsgrupper kan utnyttja skolbiblioteket på eftermiddagstid.

Det är alltid en glädje att träffa eleverna igen, och som varje terminsstart ser jag fram emot många spännande lektioner och lärupplevelser!

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie

fredag, april 23, 2021

Glad Världsbokdag!Idag har vi på Backaskolan firat Världsbokdagen. Ute på skolgården vimlade det av glada elever med Pippifräknar, Harry-Potter-ärr, fjärilsansikten och andra små men effektfulla förklädnader. Medvetna om att inte alla har samma möjligheter att klä ut sig hemma hade vi inte sagt något i förväg, utan bara ordnat med ansiktsfärg och mängder av Coronasäkra sminktips  för att "klä ut" eleverna på plats. Vi vuxna däremot hade klätt ut oss, till elevernas och vår egen förtjusning ...

I en tillfällig liten arbetsgrupp bestående av mig, två fritidspedagoger och en lärare hade vi förberett olika aktiviteter som tipsrunda, frågelek under lunchen, samt olika förslag på bokrelaterade pyssel. I idébanken fanns även ett bildspel om varför vi firar Världsbokdagen, vilket ledde till mer allvarliga samtal om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Tack för en kul dag! /Monika Staub Halling, skolbibliotekarie

tisdag, mars 16, 2021

Hurra, jag har fått ett pris!

Artikel i Biblioteksbladet     Fotot i artikeln är taget av Maria Harvyl

Den 13 mars varje år firas Källkritikens dag, och sedan några år tillbaka delar Internetstiftelsen och Källkritikbyrån ut ett pris till personer eller organisationer som uppmärksammar källkritik och kritiskt tänkande på nätet. Kungliga biblioteket (KB) får priset 2021 i kategorin "allmänheten" för sitt arbete med Digiteket och med att öppna upp sitt tidningsarkiv. Jag får priset i skolkategorin för mitt arbete på skolan. Juryns motivering: 

Monika Staub Halling är en skolbibliotekarie som ständigt arbetar för att förmedla vikten av ett källkritiskt förhållningssätt. I sin skolvardag gör hon de yngsta eleverna till källgranskare, samtidigt som hon inspirerar och sprider kunskap till kollegor genom sitt utåtriktade arbete som författare och föreläsare.

Efter tillkännagivandet har jag blivit intervjuad av bl.a. Sydsvenskan, och Radio P4 Malmöhus har gjort en intervju här på skolan, med mig och en elev i åk 3. Det blev även en artikel i Biblioteksbladet, och min favoritintervju hittar du här, på Svensk Biblioteksförenings webbplats.

Självklart är jag stolt och glad för priset! Samtidigt finns det många skolbibliotekarier som borde få ett källkritikspris för det arbete de gör med sina elever och lärarkollegor. Och det är viktigt att prata om att det finns alldeles för många skolor runtom i landet som inte har någon skolbibliotekarie alls, eller vars skolbibliotekarier har alldeles för liten tjänst för att kunna jobba så här. 

Exempel på mitt arbete med källkritik och kritiskt tänkande är lektionerna "Allt om religion"MIK-lektionerna i förskoleklass, men säkert också vårt gemensamma arbete med nätetik.

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie


onsdag, februari 03, 2021

Pedagogisk verksamhet i Coronatider

Hos oss på lågstadiet har eleverna kunnat ha undervisning på plats under hela pandemitiden hittills, om än med en hel del anpassningar. Redan förra våren övergick vi t.ex. till att inte längre blanda elever från olika klasser under bibliotekets öppethållande på lunchrasten. Istället reserverade vi en veckodag per "hus" här på skolan. På så sätt träffades bara elever som ändå möts dagligen i sin storklass.

Men nu efter jullovet bestämde vi att slopa lunchöppet helt och hållet, åtminstone fram till sportlovet. För att jag inte ska ha så många fysiska kontakter med våra nästan 400 elever införde vi att jag har alla mina bibliotekslektioner via Google Meet. Det innebär att klassen och deras lärare är i klassrummet, medan jag håller i lektionen live via videolänk från mitt arbetsrum bakom biblioteket. Eleverna ser mig antingen via vita duken längst fram i klassrummet, eller via varsin iPad med hörlurar. Enda undantaget är förskoleklassen, där jag kan ha lektionspass i halvklass i klassrummet.

Bibliotekslektionerna fortsätter följa sin röda tråd med pass om källkritik grunder utifrån böckerna om Gruffalon (åk 1) och förberedelser inför Anna Hansson digitala författarbesök nästa vecka (åk 2 och 3). Samtidigt som vi fortsätter arbeta med lektionerna enligt biblioteksplanen fungerar även den yttre formen i sig som ett lärtillfälle, eftersom eleverna (och vi vuxna) tränar på att genomföra undervisningen digitalt och på distans.


måndag, januari 04, 2021

Författarbesök

Skyltning med böcker av Anna Hansson  

Efter att Lunds kommun gjort om systemet för Skapande skola har vi på Norra Fäladen inte kunnat förvalta våra Skapande skola själva, vilket gjort att vi inte haft författarbesök på ett tag. Men nu har Backaskolan och Delfinskolan (vår grann-lågstadieskola) bokat digitala författarbesök med Anna Hansson som skrivit massor av roliga och intresseväckande faktaböcker och berättelser. Anna kommer att göra digitala författarbesök i samtliga klasser i årskurs 2 och 3. Det ser vi fram emot!

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie 

onsdag, december 23, 2020

God jul!

 

Foto: Christer Blomgren

Det här har varit ett mycket speciellt år. Corona har påverkat oss alla, även om vi på lågstadiet kunnat ha igång vår undervisning på plats. Den här hösten har jag engagerat mig mycket i skolbiblioteksfrågor i kommunen, och så har jag under november månad haft förmånen att handleda en blivande bibliotekarie från ABM-utbildningen vid Lunds universitet, vilket har varit givande för oss båda!

Det har inte blivit lika många blogginlägg som jag hade hoppats, men jag lovar bättring inför det nya året :-) 

Nu önskar jag alla följare God jul och ett Gott nytt år genom att publicera en artikel som Christer Blomgren skrivit till Facebookgruppen Fäladstorget, som tar upp frågor med koppling till Norra Fäladen i Lund.Text och bild: Christer Blomgren

 Vad är ett skolbibliotek i världsklass, Monika Staub Halling?

 - Det är en skola där bibliotekarie och pedagoger samverkar och där skolledningen ser till att avsätta resurser till det, säger Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Backaskolan i S:t Hansparken.

Skolbibliotek i världsklass är en utmärkelse som Backaskolan prenumererat på sedan 2013 då den instiftades av fackförbundet DIK.  2020 fick 65 skolbibliotek utmärkelsen. Åtta av dem är Lundaskolor och tre ligger på Norra Fäladen.

Hon tillbringar en fjärdedel av sin arbetstid i klassrummen plus tiden för planering och förberedelser och liknar då mer en i lärarteamet än den gängse bilden av en bibliotekarie.

 - Det är en riktad verksamhet där så många resurser som möjligt ska göras tillgängliga för elever och pedagoger och det handlar om alla ämnen från NO till historia, berättar Monika.

 Bibliotekarien som en strategisk resurs, gemensamma planeringar med pedagoger och skolledningens fulla stöd är en grundförutsättning för att hamna på nivån ”världsklass”. Monika menar att skolbiblioteken är ett ”utjämnande verktyg” för elever, som kanske inte kommer från hem där läsning är en del av vardagsumgänget. Högläsning och samtal om texter är språkträning inför att kunna ta till sig ett skriftspråk. För tillfället sysslar eleverna i klass 1 med en syrisk folksaga. Samtidigt undervisar Monika dem bl a om folksagans struktur, återkommande element och särskiljande drag.  

- Vi har också lässtunder för förskoleklassen där jag läser och visar bilder för att varje barn oavsett graden av läskultur hemifrån ska kunna dela erfarenheten att bli läst för och vara en del av en läsgemenskap. Sedan kommer kanske hälften av eleverna i en klass in på lunchrasten för att läsa och låna böcker medan resten spelar fotboll eller leker på annat sätt.

Populärt just nu, förutom fackböcker relaterade till de ämnen Monika och pedagogerna för tillfället arbetar med, är ”läskiga” böcker, gärna med övernaturliga inslag eller faktaböcker om djur eller spel som Minecraft. Barnen har efter sina fyra år på t ex Backaskolan med sig ett imponerande bagage för källkritisk hållning och strukturell textanalys, förstår man av Monikas berättelser om hur hennes lektioner är uppbyggda.

- När pedagogerna i tvåan arbetar med rymden i NO återberättar jag myter och föreställningar om världsalltet och skapelseberättelser från olika epoker och kulturer, som lärare och elever jämför med det de lärt sig om himlakropparnas rörelser. Gången därpå pratar vi om moderna myter om ufon och besök av utomjordingar, kopplat till källkritik.

Hur mäter man sig då fram till världsklass? Ett mått kan vara alla de studiebesök man får från kommuner när och fjärran som på ort och ställe vill studera verksamheten, men självklart är kraven högre än så. De som vill delta för att erövra utmärkelsen måste dokumentera sin verksamhet in i detalj och därtill kommer enkäter bland personal och elever. Kanske nämns i enkäterna engagemanget och entusiasmen hos skolbibliotekarien, för det är svårt att missa. Monika Staub Halling vill å sin sida framhålla betydelsen av hennes företrädares arbete på tjänsten, liksom samarbetet med kollegerna på Norra Fäladens skolområde som utsågs till ”Årets skolbibliotek”  2011.

Text och foto: Christer Blomgren

fredag, oktober 23, 2020

Vill du och ditt barn läsa på albanska, arabiska, bosniska, kurdiska ...?

 
Nu finns tjänsten Världens bibliotekwww.varldensbibliotek.se där du kan lyssna till ljudböcker och läsa e-böcker på
 • albanska
 • arabiska
 • assyriska/syrianska
 • bosniska/kroatiska/serbiska
 • kurdiska
 • persiska/dari
 • polska
 • somaliska
 • thailändska
 • tigrinska
 • turkiska

Det kostar ingenting, det enda du behöver är en smartphone, surfplatta eller dator, samt tillgång till internet. Mycket nöje!

/Monika, skolbibliotekarie

 
 

tisdag, september 22, 2020

Sommarboksutmaningen avgjord

Jublet var öronbedövande idag när skolbibliotekarie Monika Staub Halling avslöjade vilken klass som vunnit årets utmaning och eleverna i 11ab tog emot sin pokal. Grattis 11ab till förstaplatsen!